Blijf op de hoogte

Kerkbrief

Iedere zondag wordt er bij de kerkdienst ene Kerkbrief uitgereikt met het actuele nieuws uit de wijkgemeente. Het is ook mogelijk om de dag ervoor de Kerkbrief al per email te ontvangen, stuur daarvoor een mail naar scriba.nieuwekerk@gmail.com.


Kopij voor de Kerkbrief kan per email worden aangeleverd (uiterlijk donderd 19.00 uur) via kerkbriefnieuwekerkamersfoort@gmail.com


Nieuwsbrief

Enkele malen per jaar geeft de wijkkerkenraad een Nieuwsbrief uit, waarin toelichting wordt gegeven op het beleid en de ontwikkelingen in de Nieuwe Kerk. De Nieuwsbrief wordt uitgereikt in de kerk, maar wordt ook geplaatst als download op deze website.


Drieluik

Drieluik is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort. De naam is mede een verwijzing naar de drie gefuseerde kerkverbanden: de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amersfoort.

Het magazine bundelt maandelijks de informatie uit alle wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort, en biedt ook nieuws van onder meer de algemene kerkenraad, de centrale diaconie, het college van kerkrentmeesters, de diaconaal werker.
Een zelfstandige redactie voegt daar nog een tiental pagina’s aan toe met interviews en reportages, zodat het blad ook een functie heeft in de vorming en toerusting van de gemeenteleden.


Een abonnement is gratis; vrijwilligers dragen zorg voor de verspreiding. Jaarlijks wordt via een brief om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast zijn bijdragen altijd welkom op bankrekeningnummer 3420559, ten name van Protestants Kerkblad Drieluik.


Facebook

Jeugd en Wijkwerk Leusderkwartier