Geschiedenis

 

De Nieuwe Kerk is in maart 1925 in gebruik genomen. Tot die tijd gingen leden van de Hervormde gemeente naar de St. Joriskerk in de binnenstad. ‘Al is dit kerkgebouw van dode steen’, zei de voorzitter van de kerkenraad bij de ingebruikname van de Nieuwe Kerk, ‘toch is het een monument dat getuigt van leven, groeiend leven en levende liefde. Het is het bewijs dat de God des levens nog niet wil ophouden woning onder ons te maken.’

Ds. J. Pannebakker was de eerste predikant van de wijkgemeente. Daarna volgden ds. A. Dönszelmann (1936-1945), dr. A. Steenbeek (1948-1963), dr. B. Maarsingh (1963-1969), ds. B.C. Jukema (1970-1989), ds. W.P. van der Hoeven (1990-2004), ds. M. D. van der Giessen (2006-2016) en ds. G.A. Kansen (2017-heden).


Het kerkgebouw onderging twee grote restauraties. Bij de eerste restauratie in 1973, kreeg de gemeente het huidige Flentrop-orgel. Bij de tweede restauratie in 2010, werd de houten vloer gelegd en werd de kerkzaal uitgerust met een vergroot podium en de glazen entreedeuren. Het Nieuwe Kerkehuis is begin jaren tachtig gebouwd.