Kerkdiensten

U bent hartelijk welkom in de kerkdienst, elke zondagochtend om 10.00 uur, in de kerk aan Leusderweg 110.

Bij de ingang van het kerkgebouw ontvangt u een nieuwsbulletin (Kerkbrief), met actuele gegevens over de dienst, over het wel en wee van gemeenteleden en over activiteiten in de komende weken. Bij het zingen en het Bijbellezen maken we gebruik van beamers – alle teksten worden geprojecteerd. U hoeft dus geen kerkboek te gebruiken.


Crèche

Voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar is er tijdens de kerkdienst een crèche. Deze bevindt zich achter de kerkzaal; de kortste route daarheen is de ingang aan de Ampèrestraat. De crèchemedewerkers herkent u aan hun badge. Zij zorgen ervoor dat uw kind een gezellig uurtje heeft (of lekker kan blijven slapen). Bel of mail voor meer informatie over de crèche met Joke Pranger.


Peuterdienst

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er tijdens de kerkdienst peuterdienst. Het eerste gedeelte van de dienst maken zij in de kerkzaal mee en gelijk met de kinderen van de kindernevendienst gaan zij naar hun eigen 'peuterdienst': samen zingen, bidden, naar een Bijbelverhaal luisteren, knutselen en spelen. Voor meer informatie kan de contactpersoon, Christine Trouwborst-Burggraaf gebeld of gemaild worden.


Kindernevendienst

Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er 'kindernevendienst': een eigen gezellige bijeenkomst in één van de ruimtes achter de kerk, waarin een bijbelverhaal wordt verteld en iets leuks geknutseld. De kindernevendienst begint nadat in de ‘gewone’ dienst het kinderlied is gezongen. Kort voor het eind van de dienst, tijdens de collecte, komen de kinderen terug in de kerkzaal. Contactpersoon voor de kindernevendienst zijn Caroline Reijmerink en Cees Gijsbers.

 

Avondmaal

Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die U zelf mij bood,
hoe komt U met Uw goedheid mij nabij,
berg me in uw liefde Heer, en zegen mij

(Lied 381)

Zes maal in het jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. We gedenken dan dat Gods Zoon, Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Hierdoor mogen wij weten dat al onze zonden in zijn naam zijn vergeven. Iedereen die het geloof in Jezus Christus belijdt, nodigen we van harte uit om dit met ons te vieren.


In situaties van pastorale aard is het mogelijk, dat de viering van het Heilig Avondmaal aan huis plaatsvindt. Neemt u daarvoor dan contact op met de predikant.


Koffie na de dienst

Na de bijeenkomst ontmoeten we u graag bij een kopje koffie of thee, in de grote zaal van het Nieuwe Kerkehuis.

Voor de kinderen is er frisdrank en iets lekkers.