Kerkelijk bureau

Het administratieve knooppunt van de Protestantse Gemeente Amersfoort is het Kerkelijk Bureau en is gevestigd op de Groenmarkt 19 (vlakbij de Joriskerk).

Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau verzorgt de ledenadministratie van de PGA, dus:

 • inschrijven
 • overschrijven
 • uitschrijven
 • aanvragen van attestatie / doopbewijs
 • adreswijziging opgeven
 • opgeven abonnement maandblad Drieluik (PGA-leden ontvangen dit blad automatisch)
 • verwerken van de melding van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding en overlijden
 • U kunt een en ander schriftelijk melden. U kunt het ook persoonlijk doen (zie openingstijden hieronder)


Openingstijden

Voor bezoek en telefoon: dinsdag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur:

Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort.
Tel. (033) 4610441
E-mail: protgemafoort@solcon.nl  


Giften

Giften aan de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook de collectebonnen kunt u opvoeren bij de aangifte.


Collectebonnen

U kunt op twee manieren in het bezit komen van collectebonnen:

 1. bestellen via internetbankieren of een eigen overschrijving. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen thuisgestuurd. U kunt het bedrag overmaken naar:
  Rekening NL34 INGB 0005 8046 64 
  t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen
  o.v.v. uw adres en de gewenste bonnen

 2. afhalen bij het Kerkelijk Bureau van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Er zijn kaarten te bestellen van:
€ 10 (20 bonnen á 0,50)
€ 20 (20 bonnen á 1,00)
€ 50 (20 bonnen á 2,50)
€ 100 (20 bonnen á 5,00)


Rekeningnummers

Kerkelijke bijdragen (Kerkbalans)
NL25 INGB 0005 1344 59 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA (Kerkbalans)

Collectebonnen
NL34 INGB 0005 8046 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Drieluik
NL20 INGB 0003 4205 59 t.n.v. Protestants Kerkblad Drieluik

Diaconie
NL80 RABO 03737 10 224 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwe Kerk


Zending en werelddiaconaat
NL36 RABO 03737 10 240 t.n.v. Zending en werelddiaconaat Nieuwe Kerk

Voor andere overmakingen: informeer bij het Kerkelijk Bureau