Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Ze draagt zorg voor het beleggen van de kerkdiensten en geeft uitvoering aan het beleidsplan.

De raad vergadert gemiddeld eens in de twee maanden. Soms wordt er een extra kerkenraadsvergadering over een specifiek onderwerp ingelast.
De raad draagt ook zorg voor de organisatie van gemeenteavonden, waarop het beleid aan de gemeenteleden wordt voorgelegd. In de zondagse Kerkbrief, in Drieluik en op de website worden actuele ontwikkelingen vermeld. Drie ŗ vier maal per jaar legt de raad verantwoording af in een Nieuwsbrief met een toelichting op het beleid (bijv. ten aanzien van eredienst en kerkmuziek, financiŽn, verbouwingen, etc.).

Het dagelijks bestuur (moderamen) wordt gevormd door de predikant, de voorzitter, de scriba en een vertegenwoordiger van de ouderling-kerkrentmeesters en van de diakenen. De kerkenraad van de wijkgemeente Nieuwe Kerk participeert in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Ook zijn er afgevaardigden naar de vergaderingen van de Protestantse Classis Amersfoort (de regionale kerkvergadering) en via deze naar de Generale Synode (het landelijk kerkbestuur) van de Protestantse Kerk in Nederland.


Scriba
De secretaris van de kerkenraad vervult een spilfunctie, in het hart van de kerkelijke organisatie, als het gaat om beleid, administratie en communicatie.


Jelly Posthumus

scriba.nieuwekerk@gmail.com

06-52601151