Kinderen

Knutselclub

Eenmaal per twee weken zijn alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur van harte welkom in het Nieuwe Kerkehuis. Alle kinderen mogen komen, of je nu lid van de kerk bent of niet. Neem dus gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Het is een gezellige club, waarin we van alles samen doen. We lezen van een verhaal uit de kinderbijbel, we doen spelletjes en natuurlijk, het is knutselclub!, we maken iedere keer iets.


VakantieBijbelFeest

Na een fantastisch VakantieBijbelfeest in augustus, kijken we nu al uit naar volgend jaar.

Ook dan willen we er weer een spetterend feest van maken voor alle kinderen van de Nieuwe Kerk en uit de wijk. Twee ochtenden vol met verhalen uit de bijbel, spelletjes, knutselen, zingen en theater. En als afsluiting een kinderdienst op zondag.

Voor informatie kun je contact opnemen met Christine Vreugdenhil, of met Peter Liebeton .

Kindertehuizen Somogyad

Elke week sparen we met de Kindernevendienst voor de kinderen van de Kindertehuizen in Somogyad, Hongarije. Voor meer informatie hierover klik hier