Gemeentekringen

De Nieuwe Kerk kent diverse bijbelkringen. Het doel van deze kringen is om samen met de Bijbel bezig te zijn, zodat we meer leren over God en groeien in ons geloof. Ook bidden en zingen we samen. Het is een goede manier om elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen. Een kring telt ongeveer acht mensen, die één keer per twee, drie of vier weken op een avond bij elkaar komen, bij toerbeurt bij een van de leden thuis.


Informatie: mail met Gerben van Baren.