Wie zijn wij?

De gemeente van de Nieuwe Kerk is een gastvrije gemeenschap. Zoiets kun je natuurlijk makkelijk over jezelf zeggen. Ook hier geldt: u hebt meer aan een ervaring dan aan een bewering. Kom gerust eens langs en neem de proef op de som.

 

De Nieuwe Kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort, die op haar beurt onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland. Van harte verbonden met de confessionele traditie van de kerk, wil de gemeente van de Nieuwe Kerk het evangelie gestalte geven in deze tijd. Zowel in de kerkdiensten, als in het missionaire, diaconale en  pastorale werk.


Missie en visie

De Nieuwe Kerk wil een geloofsgemeenschap zijn, die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de omgeving. Wij weten ons geroepen om te groeien in Christus, zijn liefde bekend te maken en zijn wereld te dienen.


Die kernwoorden vragen om een vertaling. Als u in korte tijd wilt kennismaken met de Nieuwe Kerk – waar staat de gemeente voor, wat drijft hen? – dan is het visiedocument een aanrader. Diverse leden hebben meegewerkt aan het opstellen van deze tekst. De beste kennismaking is uiteraard de ontmoeting ’s zondags en doordeweeks, in het gesprek met ambtsdragers en gemeenteleden. U bent hartelijk welkom.


Wijkgemeente

We zijn een Amersfoortse wijkgemeente – en neem dat maar letterlijk: hoewel sommige gemeenteleden van elders komen, wonen de meesten in de omgeving van de kerk: het Leusderkwartier en het Vermeerkwartier.  Klik hier voor de officiële ‘grenzen’ van onze wijkgemeente.


Plaatselijke regeling

Naar de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is voor de wijkgemeente Nieuwe Kerk ook een Plaatselijke Regeling vastgesteld. Op 18 maart 2010 is die voor het laatst aangepast.


Plaatselijke Regeling Nieuwe Kerk Amersfoort - versie 18 maart 2010

Wijkindeling Amersfoort weergeven op een grotere kaart