Uitvaart

 

Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen

en loslaat wat het leven bood,

kom, Geest, uw zegen op mij leggen,

verzeker mij: Gods trouw blijft groot. 


(Lied 947)

 

De kerk met het evangelie van Jezus Christus betrokken op het hele leven van mensen. Dat geldt zeker ook voor de dagen rondom het levenseinde, en daarna, de uitvaart. In een dienst van Woord en Gebed wordt stilgestaan bij het leven van een geliefde die is heengegaan. Als u met het oog hierop contact wenst met de predikant, belt of mailt u gerust.