Zending en werelddiaconaat

Het evangelie van Jezus Christus betekent zoveel voor ons, dat we dat anderen ook gunnen. We delen zijn boodschap van liefde, bekering en verzoening graag met anderen – dichtbij en ver weg.


Zending en Werelddiaconaat valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Per 2019 worden de volgende doelen gesteund:

  • een project van Wycliffe in Congo: een Bijbelvertaling in 3 talen in samenwerking met de Congolese kerken. In Congo worden zeer veel talen gesproken. Ruim 70% van de bevolking is christelijk, maar de meeste Christenen beschikken niet over een (complete) Bijbel in hun eigen taal.
  • een project van Kerk in Actie (KIA) in Zuid-Sudan: bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dit project beoogt vrouwen uit hun vaak benarde positie te halen en zelfstandiger te maken.

Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl of www.izb.nl .