Scroll Top
Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort
Wij zijn een betrokken gemeente.

De Nieuwe Kerk in 100 woorden.

In 2024 bestaat de Nieuwe Kerk 100 jaar. Een eerbiedwaardige leeftijd voor een heel vitale gemeenschap van oud en jong, waar het nog steeds bruist van leven. In ons beleid en de praktijk van het gemeenteleven staat het verlangen om Jezus Christus te volgen centraal. We willen vanuit een hartelijke relatie met Hem zijn liefde leven en bekendmaken en zijn wereld dienen, ook in onze wijk. We zijn een betrokken gemeente die verscheidenheid omarmt en onverschilligheid wil voorkomen. Het is onze roeping te zoeken naar blijvende betekenis van het geloof, voor alle generaties. Gebed is daarbij voor ons onmisbaar.

Gebed

…We beseffen dat alle werk in de kerk vruchtbaar is met de zegen van God. Daar bidden we om. We luisteren naar Zijn stem en zoeken Zijn leiding in alles wat we doen. We brengen onze dankbaarheid en onze zorgen om onszelf, om elkaar en om de wereld bij Hem. Dat doen we in persoonlijk gebed en als we samenkomen.

Wij zijn een gastvrije gemeenschap

…‘Welkom iedereen’ is niet alleen maar een vrolijk kinderliedje. De kring van de gemeente is altijd open voor nieuwkomers. Daarin weerspiegelen we het evangelie, uitnodigend naar iedereen.

We vieren onze verscheidenheid

…We geloven dat God ons, als heel verschillende, unieke mensen heeft samengebracht. Die veelkleurigheid waarderen we. Iedereen heeft gaven en talenten ontvangen om die aan te wenden tot opbouw van de gemeente.

De veelkleurigheid is zichtbaar in de wekelijkse kerkdienst. In de liturgie zoeken we naar een combinatie van eigentijdse liederen, psalmen en gezangen en verschillende muziekstijlen.

We investeren in de opgroeiende generatie

…De Nieuwe Kerk is gezegend met een groot aantal kinderen en jongeren. Zij maken deel uit van de kerk van vandaag en hopelijk ook van de toekomst. We investeren tijd en energie in activiteiten voor en met de opgroeiende generatie en betrekken jongeren zoveel mogelijk bij de invulling van het gemeenteleven.

We zijn bertrokken

…Vanuit onze verbondenheid met het evangelie hebben we oog en hart voor onze naasten. We organiseren diaconale hulp voor de zwakken in de samenleving. We zijn evenzeer betrokken op degenen wier leven schijnbaar van een leien dakje gaat, maar ondertussen met hun ziel onder de arm lopen.

We onderhouden en verdiepen ons geloof

…Betrokkenheid bij het christelijk geloof is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Kerkgang, persoonlijk gebed en bijbellezen zijn van groot belang voor de levende relatie met God en de verdieping van het geloof. Om elkaar op te bouwen en toe te rusten kent de Nieuwe Kerk een netwerk van gemeentekringen.