Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

Doneren

Actie Kerkbalans

Elk jaar eind januari wordt u uitgenodigd aan te geven welk bedrag u de kerk wilt doneren. Bent u ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Amersfoort, dan wordt u vanzelf benaderd. Zo niet, dan kunt u onze brochure hier downloaden.

Als u een profiel hebt aangemaakt op deze website, kunt u onder Mijn Profiel aangeven of u per e-mail benaderd wilt worden of per brief.

Giften aan de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook de collectebonnen kunt u opvoeren bij de aangifte.

Collectebonnen

U kunt op twee manieren in het bezit komen van collectebonnen: bestellen via internetbankieren of een eigen overschrijving. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen thuisgestuurd.

U kunt het bedrag overmaken naar:
Rekening NL34 INGB 0005 8046 64
t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen
o.v.v. uw adres en de gewenste bonnen

Afhalen bij het Kerkelijk Bureau van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Er zijn kaarten te bestellen van: 

  • € 10 (20 bonnen á 0,50) 
  • € 20 (20 bonnen á 1,00) 
  • € 50 (20 bonnen á 2,50) 
  • € 100 (20 bonnen á 5,00)
Openingstijden

Voor bezoek en telefoon: dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur:

Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
Telefoon (033) 461 04 41 
E-mail protgemafoort@solcon.nl 

Rekeningnummers

Kerkelijke bijdragen (Kerkbalans)

NL25 INGB 0005 1344 59 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA (Kerkbalans)

Collectebonnen

NL34 INGB 0005 8046 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Drieluik

NL20 INGB 0003 4205 59 t.n.v. Protestants Kerkblad Drieluik

Diaconie

NL80RABO0373710224  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwe Kerk

Zending en werelddiaconaat

NL36 RABO 03737 10 240 t.n.v. Zending en werelddiaconaat Nieuwe Kerk

Voor andere overmakingen

Informeer bij het Kerkelijk Bureau.