Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

WELKOM IN DE KERKDIENST.

Elke zondagochtend om 10.00 uur, in de kerk aan Leusderweg 110 in Amersfoort.

ONZE DIENSTEN

In de wekelijkse kerkdienst richten we ons op Bijbellezen, zingen en bidden op de ontmoeting met God en Zijn Zoon Jezus Christus. Bij het zingen en het Bijbellezen maken we gebruik van beamers – alle teksten worden geprojecteerd. U hoeft dus geen kerkboek te gebruiken.

Crèche
Voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar is er tijdens de kerkdienst een crèche. Deze bevindt zich achter de kerkzaal, bereikbaar de ingang aan de Ampèrestraat. Er zijn minimaal twee crèchemedewerkers aanwezig. Er is ruimte om te spelen, er zijn boxen aanwezig. In overleg met de ouders krijgen de kindjes wat te drinken en een crackertje.
Peuterdienst
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er tijdens de kerkdienst peuterdienst. Het eerste gedeelte van de dienst maken zij in de kerkzaal mee en gelijk met de kinderen van de kindernevendienst gaan zij naar hun eigen peuterdienst: samen zingen, bidden, naar een Bijbelverhaal luisteren, knutselen en spelen.
Aan het einde van de dienst, tijdens de collecte, kunnen de peuters worden opgehaald.
Kindernevendienst
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en er wordt iets geknutseld of gepuzzeld. De kindernevendienst begint nadat in het kinderlied is gezongen in de kerkdienst. Kort voor het eind van de dienst, tijdens de collecte, komen de kinderen terug in de kerkzaal. Er zijn vier groepen:

Kinderen uit groep 1 en 2: nieuwe Kerkehuis, de ruimte beneden
Kinderen uit groep 3 en 4: ruimte boven rechts
Kinderen uit groep 5 en 6: ruimte boven midden
Kinderen uit groep 7 en 8: ruimte boven links

Eén keer per maand is er geen kindernevendienst voor de groepen 7 en 8 en blijven zij in de gewone kerkdienst.
Jeugdkerk
Op de eerste zondag van de maand is er Jeugdkerk voor jongeren van 12 - 17 jaar in het Nieuwe Kerkehuis.

Op het vertrouwde tijdstip, maar dan net even anders. We beginnen om 10.00 uur met een ontbijtje. Daarna gaan we met elkaar in gesprek wat het betekent om als jongere christen te zijn in deze tijd en wat God van ons vraagt. Dat doen we aan de hand van gelijkenissen van Jezus, (met leuke filmpjes en vragen). Het doel is om in aanvulling op de reguliere zondagsdiensten, een keer per maand met jongeren onder elkaar in gesprek te gaan over wat er allemaal verteld wordt in de kerk en wat wij daar mee kunnen.