Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

De kerk wordt bestuurd zonder dat daarvoor mensen samenkomen

Tot en met Pasen zullen het dagelijks bestuur van de kerk (het moderamen) en de kerkenraad onderling zoveel als nodig contact onderhouden via telefoon, mail en app. Alleen in noodzakelijke situaties zal in klein verband worden samengekomen. We kijken per keer wie daarbij aanwezig kan en moet zijn. De kerkenraadsleden met een vitaal beroep zullen hier in ieder geval niet bij aanwezig zijn, maar kunnen zonodig door middel van telefoon, videobellen e.d. deelnemen. Dat laatste geldt ook voor onze predikant die een bijzondere taak heeft in deze uitzonderlijke situatie.