Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

Diaconale collecte voor Hulp Dichtbij

De IZB (Vereniging voor zending in Nederland van de Protestantse Kerken) heeft een noodfonds opgericht voor hulp aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de Coronamaatregelen. Veel mensen aan de onderkant van de samenleving zijn door alle maatregelen hun inkomen of huisvesting kwijtgeraakt. Samen met andere wijkgemeenten van de PGA collecteren we zondag ten behoeve van dit noodfonds. Voor meer informatie: https://www.izb.nl/hulpdichtbij/ We vragen ook uw voorbede en ondersteuning voor dit noodfonds. Een bijdrage kan via de chrch app, door op onderstaande QR code te klikken of via overmaking aan IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Fonds Hulp Dichtbij’.