Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

Goed nieuws!

Nieuwe Kerk

 Beste Nieuwekerkers,

De Werkgroep Corona is naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei en het advies van de PKN van 2 juni opnieuw bijeengekomen en brengt hierbij graag goed nieuws voor de gemeente. In lijn met de routekaart voor kerken van de PKN zullen we voor de dienst van aanstaande zondag 6 juni opschalen naar 60 kerkgangers (inclusief kinderen en exclusief medewerkers).

Ook kan het jeugdwerk volledig worden hervat en gelden daarvoor geen beperkingen meer. De jeugdouderlingen zijn drukdoende dit weer op de rails te zetten en zullen daarover nader berichten. 

Voor wat betreft koffiedrinken moedigen we mensen van harte aan gebruik te maken van de versoepeling die maakt dat je thuis weer 4 mensen mag ontvangen. Hopelijk ontstaat eind juni als er mogelijk verdere versoepelingen worden afgekondigd ruimte om ook vanuit de kerk koffiedrinken weer te faciliteren.

Om de dienst met 60 mensen in goede banen te leiden willen we u vragen niet allemaal pas om 9.55 uur binnen te komen.

We zijn dankbaar voor wat weer mogelijk is en zien uit naar verdere versoepelingen die ons steeds meer terug zullen brengen naar normaal: de hechte gemeenschap van de Nieuwe Kerk op zoek naar oprechte ontmoeting met elkaar en geestelijke verdieping. 

Hartelijke groet,

De Werkgroep Corona