Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

Update Werkgroep Corona

corona

Afgelopen maandag hebben de leden van de Werkgroep Corona via Teams overleg gehad. Aanleiding was de persconferentie van de vrijdag ervoor. Er is gekeken of de huidige invulling van diensten en bijeenkomsten in de Nieuwe Kerk aangepast moet worden, gezien de oplopende besmettingen. Gelukkig is dit niet nodig, omdat we twee weken geleden al de nodige aanpassingen hebben gedaan. De anderhalve meter is inmiddels weer de standaard. Met het huidige aantal kerkdienstbezoekers is dit goed mogelijk. We dragen weer mondkapjes tijdens verplaatsingen (dat is wel weer even wennen, je vergeet het makkelijk) en volgen uiteraard de basisregels over ventileren, handen wassen, hoesten in elleboog en thuisblijven bij klachten.

We vragen nog specifiek aan ouders met kinderen om de allerjongsten voorafgaand aan de dienst naar de crèche te brengen en de andere kinderen zelfstandig met de leiding naar de kindernevendienst te laten gaan. Dit scheelt weer heen en weer geloop tijdens de dienst.

We hopen dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen spoedig terug gaat lopen. Tot die tijd willen we met de geldende maatregelen voor iedereen een veilige omgeving te creëren.

Werkgroep Corona