Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

Update Werkgroep Corona

corona

Heel goed nieuws! Er komt weer meer ruimte voor ontmoeting en samenzijn. Naar aanleiding van de corona persconferentie van dinsdag 15 februari heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een advies uitgebracht. Zoals gebruikelijk is ons uitgangspunt deze adviezen waar mogelijk te volgen. Dit betekent concreet dat deze zondag (20 februari) nog gewerkt wordt met tickets en anderhalve meter afstand. Vanaf volgende week zondag 27 februari is dit niet meer nodig en is iedereen weer welkom in de dienst!

We realiseren ons dat mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die om andere redenen zeer voorzichtig zijn als het gaat om het niet-oplopen van een coronabesmetting, zich mogelijk niet veilig voelen als er geen afstand meer wordt gehouden en alle kerkbanken weer volledig bezet zullen zijn. Om deze mensen ook een veilig gevoel te kunnen bieden, zullen we de komende periode de achterste rijen in de kerkzaal reserveren voor mensen die graag nog anderhalve meter afstand willen houden. Wilt u hier rekening mee houden bij het plaatsnemen?

Om nog beter ook met die groep mensen rekening te kunnen houden in deze nieuwe fase van de pandemie, zal er een inventarisatie worden gemaakt om een beeld te krijgen bij de omvang van deze groep en wat specifiek voor deze groep kan worden gedaan om kerkgang op een veilige manier te waarborgen. Over de wijze van inventariseren komen we snel bij u terug.

De basismaatregelen van goed ventileren en thuisblijven bij klachten blijven ook na 25 februari van kracht. Al die maatregelen zijn des te belangrijker op het moment dat we weer met meer mensen in de kerkzaal aanwezig zijn en er ook weer voluit gezongen wordt. Er zullen nog altijd ramen en deuren geopend zijn tijdens de dienst. Een warme jas of sjaal is dus zeker aan te bevelen. Ook is inmiddels geïnvesteerd in CO2-meters in de kerkzaal, zodat we de luchtkwaliteit kunnen monitoren en de ventilatie zo nodig verder kunnen optimaliseren.

Na afloop van de dienst zal er bij droog weer ook weer koffie en thee worden geschonken op het plein voor de kerk. Ook dit gaat volgende week zondag (27 februari) in. De komende periode zal bekeken worden of het koffie drinken ook weer in het Nieuwe Kerkenhuis kan plaatsvinden.

Uiteraard blijft het mogelijk de dienst via beeldverbinding mee te beleven, de quarantaineregels blijven immers voorlopig ook nog van kracht.

Net als het kabinet zijn we ons ten volle bewust van de risico’s die we nemen met het verder versoepelen en deels afschaffen van de corona-maatregelen. Niettemin zijn we bovenal blij elkaar weer meer en in levende lijve te mogen ontmoeten ter ere van God, immers één van de essenties van met elkaar kerk zijn! Een andere is het omzien naar elkaar en in het bijzonder naar de kwetsbaren. Deze groep heeft en houdt dan ook onze continue aandacht de komende periode.

Voelt u zich nog niet prettig om met de nieuwe (versoepelde) regels de samenkomst te bezoeken, dan verzoeken wij contact met ons op te nemen via scriba@nieuwekerkamersfoort.nl zodat wij inzicht krijgen in hoeveel gemeenteleden dit betreft.

De Werkgroep Corona