Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

Uw bijdragen gevraagd in de collecte

Nu er geen kerkdiensten bijgewoond kunnen worden, komen ook de collectedoelen in het gedrang. Graag willen we u in staat stellen om alsnog uw bijdrage te leveren. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken naar: NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van 1e of 2e collecte plus datum plus Nieuwe Kerk. Bijvoorbeeld: 1e collecte 22 mrt 2020 Nieuwe Kerk. Het kerkelijk bureau zorgt dan dat het geld bij het beoogde doel komt. Waarvoor collecteren we?

22-3-2020 1e collecte: 40 dagencollecte Binnenlands Diaconaat. Ten behoeve van diaconale vakantieweken voor mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen, grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 2e collecte: Kosten Erediensten en wijkpastoraat
29-3-2020 1e collecte: 40 dagencollecte Werelddiaconaat Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook wordt er gewerkt aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.2e collecte: Onderhoud Wijkkerk en gebouwen
5-4-2020 Palmzondag 1e collecte: Ontmoetingsochtend: elke donderdagmorgen staat de koffie klaar voor wijkbewoners en wordt er handwerk verricht en is er ruimte voor ontmoeting.2e collecte: Jeugdwerk via de jongerenorganisatie van de PKN: JOP.