Scroll Top
Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

Praktische hulp

Oog en hart voor onze naasten.

Zoals Jezus met bewogenheid naar ons heeft omgezien en omziet zo willen we ook omzien naar elkaar en naar mensen in de wijk, in onze woon- en werkomgeving. Zo weerspiegelen we een stukje van Gods Koninkrijk. In de navolging van Christus hebben we een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor armen en kwetsbaren, dichtbij en verder weg.

We staan mensen in de knel bij met kennis op diverse terreinen, en helpen hen de weg te vinden naar de juiste instanties en organisaties. Voor directe noodhulp worden de diaconale en andere fondsen aangesproken. Veel werk gebeurt achter de schermen en onttrekt zich aan de openbaarheid.

Zo regelt de diaconie bijvoorbeeld bijdragen voor een vakantie of dagje uit voor mensen die hier anders geen geld voor hebben, een renteloze lening om problemen met schuldeisers te voorkomen, concrete dingen als huisraad of een computer of een fiets en directe noodhulp als er bijvoorbeeld geen eten meer in de koelkast staat.

Heeft u hulp nodig of zijn er mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben? Neem dan contact op met de diaconie van de Nieuwe Kerk.