Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort

Persconferentie en de gevolgen voor de Nieuwe Kerk

corona

Het zal u niet zijn ontgaan… Het coronavirus leeft weer op en de zorg staat onder druk. Zoals gebruikelijk is de coronawerkgroep enkele dagen na de persconferentie bij elkaar gekomen om te zien wat de gevolgen voor de Nieuwe Kerk zijn van de afgekondigde maatregelen. We volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van de landelijke Protestantse Kerk, de PKN.

Op dringend advies van de PKN zullen we de ‘1,5 meter’ maatregel weer respecteren. Dit betekent dat we qua bezoekersaantallen bij de kerkdienst teruggaan naar de situatie van vóór de recente versoepelingen. We zullen in alle vakken steeds een bank vrij houden, dus ook in het linker-vak aan de kant van de Ampèrestraat. Tevens vragen we iedereen weer een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. We hopen met deze twee maatregelen de verdere verspreiding van het virus in te dammen en zo onze bijdrage te leveren aan het openhouden van de samenleving en beheersbaar houden van de druk op de zorg.

We hopen uiteraard dat het aantal besmettingen spoedig weer zal afnemen. Zodra het mogelijk is, zetten we graag weer een stap in de richting van meer bezoekers en minder maatregelen. Tot die tijd vragen we u om:

  • een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de kerk;
  • de dienst vanuit huis te volgen bij corona-gerelateerde klachten;
  • de aanwijzingen bij het begeleiden naar een zitplaats goed op te volgen (zodat we zoveel mogelijk gemeenteleden op een veilige manier aanwezig kunnen laten zijn);
  • kinderen zelfstandig met de leiding naar de kindernevendienst te laten gaan in de dienst;
  • uzelf af te melden als u toch niet naar de dienst komt maar wel een ticket geboekt had. Dit geeft anderen die op de wachtlijst staan alsnog de gelegenheid de dienst te bezoeken;
  • een warme jas aan te doen in verband met de vereiste ventilatie.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de coronawerkgroep. Ontvangt u nog geen uitnodiging om een ticket te boeken voor de dienst of heeft u hulp nodig bij het reserveren of afmelden van een ticket dan kunt u een bericht sturen aan Mirjam.

Het koffiedrinken na de dienst blijft ongewijzigd, op het plein voor de kerk.

We zijn dankbaar voor alles wat nog wel kan en hopen dat iedereen blijft omkijken naar elkaar.

De werkgroep Corona